Vårt produkt

Wai genetics utfører vannprøver med hjelp av vårt Wai-buffer.

Vi tilbyr en tjeneste RAS anlegg analyse tjeneste. Hvor vi bruker vår ekspertise i flowsytometri for å effektivt analysere bakterie floraen i ditt anlegg.


Om dette er interessant for deg kontakt oss for en konsultasjon.

Wai-bufferet er produsert spesifikt for analyse av vanskelige prøver. Bufferet ble utviklet for bruk ved Guava planter. men videre experimentering har bevist at det er også et effektivt buffer for å unngå degradering i prøve.


Om du er interessert i å prøve ut Wai-bufferet kontakt oss for en konsultasjon.

Naturligvis som en del av vår virksomhet har vi grunnlag til å gjøre diverse labratorie analyser. med vår ekspertise og utstyr kan vi utføre et spektrum av analyser.


Om dette er interessant for deg kontakt oss for en konsultasjon.