Wai Genetics har som mål å hente in 2 millioner i 2022 for å komme i gang med å sikre patenter.
For mer information go til Investor siden, eller kontakt oss på e-post

invest@waigenetics.no


Wai Genetics er et blått bioteknologi-selskap som monitorerer mikrobiologien i vann. Vår innsikt kartlegger raskt og presist tilstanden til bakteriebalansen i en vannprøve.
Ved hjelp av høypresisjons analyse verktøy, automasjon og maskinlæring gir vi bedre besluttningsgrunnlag for å redusere risiko i biologisk produksjon, og mulighet til mer lønnsom optimalisering.

Kontakt


Kontakt oss på waimail:

CCO. Kåre Johan Teigen
+47 90823164
kaare@waigenetics.no

CEO. Petter Johansen
petter@waigenetics.no